30.9.05

Työelämän konsultaatiokeskukseen ohjaaminen (ohjeita asiakkaille ja lähettäjille)

Ohjeita hakemuksen ja lausunnon täyttämiseen

Kokeiluhankkeen tunniste Kelan tietojärjestelmissä on "KOVOI". Tunniste auttaa Kelan työntekijöitä tarvittavien tietojen etsimisessä.

Epäselvissä tapauksissa lääkärin on hyvä ottaa Konsultaatiokeskukseen yhteyttä myös puhelimitse ennen lausunnon kirjoittamista.

Asiakas pääsee ensimmäiselle käynnille nopeimmin kun yksi lääkärinlausuntokopio toimitetaan Kelan toimiston ohella myös Työelämän konsultaatiokeskukseen (kts. alla oleva osoite). Konsultaatiokeskus voi silloin sopia ensimmäisen, tutustumisluonteisen käynnin jo kuntoutuspäätöstä odotettaessa. Muussa tapauksessa henkilökunta ottaa yhteyttä asiakkaaseen vasta kuntoutuspäätöksen saavuttua.

Lääkärinlausunnon tulisi henkilö- ja yhteystietojen lisäksi kattaa ainakin seuraavat asiat:
 • asiakkaan oma näkemys ongelmien luonteesta ja niiden lievittämis- ja ratkaisumahdollisuuksista (erittäin tärkeä!)
 • lähettämisdiagnoosi (ICD)
 • työhön/työelämään/opiskeluun liittyvien ongelmien kuvaus
 • kuvaus aiemmista yrityksistä tilanteen helpottamiseksi (asiakkaan toiminta, terapiat, lääkitykset, työpaikkakeskustelut, konsultaatiot jne.)
 • terveydentila
 • mahdollinen lääkitys
 • selkeästi perusteltu suositus kuntoutukseen Työelämän ongelmien konsultaatiokeskuksessa (erittäin tärkeä!)
 • mielellään myös asiakkaan oma arvio työhön, perheeseen ja muihin ihmissuhteisiin sisältyvistä voimavaroista
Kuntoutushakemuksen täyttäminen

Kuntoutushakemusta täytettäessä kannatta kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Asiakkaan tulee merkitä kuntoutushakemuksen kohtaan 4 diagnoosi lääkärinlausunnosta. Ellei diagnoosi ole asiakkaan tiedossa, hän voi myös käyttää ilmaisua "kts. lääkärinlausunto".
 • Kuntoutushakemuksen kohtaan 8 tulee kirjoittaa seuraavat virkkeet: "Voimavarasuuntautunut ja osin toiminnallinen kuntoutus Osuuskunta Toivon Työelämän konsultaatiokeskuksessa. Käyntejä voi olla enintään 20".
 • Asian käsittely Kelassa kestää käytännössä useita viikkoja, usein runsaan kuukauden. Käsittely on yksinkertaisinta jos sekä kuntoutushakemus että lääkärinlausunto saapuvat samanaikaisesti. Siksi on usein viisainta, että lääkäri lähettää lausunnon asiakkaan kotiosoitteeseen. Asiakas toimittaa sitten molemmat lomakkeet Kelaan.