30.9.05

Tutkimus, koulutus ja työohjaus

Tutkimus

Osuuskunta Toivo toteuttaa tutkimushankkeita, jotka liittyvät organisaation keskeisiin toiminta-alueisiin: lasten ja nuorten mielenterveyteen, työhyvinvointiin, innovatiivisiin terapia- ja kuntoutusmenetelmiin sekä sosiaali- ja terveyssektorin osuuskuntamuotoisen toiminnan kehittämiseen.

Erityistason psykoterapiakoulutus

Vuosien 2003-2006 koulutus toteutuu yhteistyössä Eeri Partnersin kanssa. Vastuuhenkilöinä Sara Vataja (Osuuskunta Toivo) ja Peter Sundman (Eeri Partners).

Keskustelullinen ja toiminnallinen työnohjaus

Annamme työnohjausta sekä mielenterveystyön, sosiaalityön, kuntoutuksen ja lastensuojelun ammattihenkilöille että muiden alojden edustajille. Työnohjauksen painopiste on työyhteisöjen ihmissuhdekysymyksissä.

Toteutamme myös toiminnallista työnohjausta, joka rakentuu mm. seikkailutoiminnalle ja "kaupunkisuunnistukselle".