30.9.05

Lasten ja nuorten voimala

Lähtökohdat

Konsultaatiokeskus Lasten ja nuorten voimala on Osuuskunta Toivon ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutuskokeilu lapsille ja nuorille.

Konsultaatiokeskus tarjoaa voimavarasuuntautunutta terapiaa ja moniammatillista perhekuntoutusta hyvinvoinnin, tasapainoisen kehityksen ja sosiaalisen selviytymisen tueksi. Voimala on tarkoitettu psykososiaalisista ongelmista kärsiville 5-15 (-25) -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen ja lähiverkostoilleen. Kokeilu toteutetaan pääkaupunkiseudulla, Kotkassa, Oulussa ja Tampereella.

Miten Voimalaan hakeudutaan?

Eri hoitotahot (sosiaali- ja terveydenhuolto, päihdehuolto, koulu- ja nuorisotoimi) voivat ohjata lapsia ja nuoria perheineen Voimalaan. Voimalaan voi hakeutua myös suoraan ottamalla yhteyttä koordinaattoriimme, joka keskustelun perusteella ohjaa hakemaan tarvittavan lähetteen.

Työskentely alkaa kun lapsesta/nuoresta saapuu lääkärinlausunto (B-lausunto) Voimalaan. Lääkärinlausunnosta tulisi käydä ilmi seuraavia asioita: (i) työdiagnoosi, (ii) avun tarpeen määrä ja luonne, ja (iii) selkeä ohjaus kuntoutukseen Lasten ja nuorten voimalaan. Lausunnon voi kirjoittaa terveyskeskuslääkäri, koululääkäri, psykiatri tai muu hoitava lääkäri. Lausunnon saavuttua otamme yhteyttä ja sovimme tutustumiskäynnistä.

Miten Voimala toimii?

Voimalan toimintamuotoja ovat yksilö-, perhe- ja ryhmäkäynnit, joihin voi keskustelun lisäksi sisältyä toiminnallisia ja luovia elementtejä. Kokonaisuuteen sisältyvät myös neuvottelut, kotikäynnit ja muu työskentely lapsen ja nuoren verkoston kanssa (päiväkoti, koulu ym.)

Työskentelyn alkaessa pohdimme yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen perheensä/ verkostonsa kanssa kuntoutuksen tavoitteita ja suunnittelemme toimintatapoja. Käyntien ja muiden tapahtumien määrä voi vaihdella huomattavastikin lasta/nuorta kohden, mutta maksimi on 24 käyntiä (tai vastaavaa tapahtumaa) vuodessa.

Kuka vastaa kustannuksista?

Toiminta on Kelan tukemaa ja asiakkaalle maksutonta. Tutustumiskäynnillä annamme perheelle Kuntoutushakemuksen sekä tarvittavat liitteet, jotka toimitetaan Kelan paikallistoimistoon. Käyntien korvaaminen edellyttää kuntoutushakemuksen täyttämistä sekä Kelan päätöstä. Tarvittaessa myös matkakustannuksia voi anoa korvattavaksi Kelalta.

Voimaloiden työntekijät

Voimalan tiimissä työskentelee sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisia, joilla on pitkä työkokemus ja monipuolinen ammatillinen osaaminen. Heillä on myös lisäkoulutusta voimavarasuuntautuneeseen asiakastyöskentelyyn. Kuntoutuskokeilun johtavana lääkärinä toimii lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sara Vataja.

Työntekijät Helsingissä:

Sara Vataja

Taina Vuokila

Merja Hakala

Tapio Malinen

Rauni Nousiainen

Jussi Saarnio

Timo Rytkönen

Sami Alanne

Sirpa Heikola

Aapo Pääkkö

Krisse Lipponen

Anne Nordlund

Eeva Pallaskari

Daniela Seeskari


Työntekijät Kotkassa:

Arja Pöysä

Eija Vikman

Irene Pirinen

Pirjo Mäkelä

Lotte Soini

Anne Männistö

Sirkka Niemelä

Liisa Tikkanen


Työntekijät Oulussa:

Sanna-Kaija Nuotio

Kristiina Kuronen

Matti Heikkilä

Hilkka Keistinen

Marjo Keskitalo

Sirkka-Liisa Koivukoski

Margareta Kurttila

Jukka-Pekka Paananen

Anneli Partanen

Riitta-Liisa Pisilä (Raahe)

Eeva-Liisa Sandvik

Tiina Tirkkonen


Työntekijät Tampereella:

Monica Ilkka

Mona Jerkku

Paula Bragge

Pertti Rinkkala

Tuula Hirvonen

Harri Myllylä

Lasse Salmi

Vesa Heiskanen


Minne voi ottaa yhteyttä?

Helsingin toimipiste:

Osuuskunta Toivo / Lasten ja nuorten voimala
Paasivuorenkatu 5 A 6. kerros, 00530 Helsinki

Hankekoordinaattori/yhteyshenkilö Helena Korpela, helena.korpela@voimala.info
Puh. (09) 6866 7424, faksi (09) 6866 7420 Helsingin voimalan kotisivu

Kotkan toimipiste:

Käyntiosoite: Kirkkokatu 2, 48100 Kotka

Postitusosoite: PL 159, 48101 Kotka

Yhteyshenkilö Arja Pöysä, kotka@voimala.info
Puh. (05) 214 040, GSM 045-679 1253 Kotkan voimalan kotisivu

Tampereen toimipiste:

Lasten ja nuorten voimala, Kuninkaankatu 22 C, 33210 Tampere

Yhteyshenkilö: Harri Myllylä, tampere@voimala.info
Puh. (03) 213 2302 Tampereen voimalan kotisivu

Oulun toimipiste:

Lasten ja Nuorten Voimala, Koulukatu 17 A 5, 90100 Oulu
Puh. (08) 374 446

Yhteyshenkilö: Kristiina Kuronen, oulu@voimala.info,
GSM 045 674 4302 Oulun voimalan kotisivu