30.9.05

Julkaisuja

Osuuskunta Toivon henkilökunta on julkaissut runsaasti toiminta-alueeseensa liittyvää kirjallisuutta. Alla joukko viime vuosina ilmestyneitä akateemisia julkaisuja.

Artikkeleita:

Riikonen E, Mattila A (1994) Ovatko psykiatriset ongelmamallit ja luokitukset masentavia? Duodecim, 3:347-359.

Riikonen E (1998a) Inspiring dialogues and relational responsibility. In K Gergen ja S McNamee (eds.) Relational Responsibility. Resources for Sustainable Dialogue, 139-149. London: Sage.

Riikonen E (1998b) Resource-oriented psychiatric interviewing. In A Mattila (ed.) Voimavarat, ratkaisut, tarinat, 15-30. Kuntoutussäätiö. Työselosteita 16.

Riikonen E, Vataja S and Makkonen M (1998) Kuntoutus ja arkielämän taide: kertomuksellinen ajattelu, vakava leikki, ja poeettiset asiakastyön mallit. In V Hänninen et al. (eds.) Kunnon Tarinoita – Tarinallinen näkökulma kuntoutukseen, 126-139. Helsinki: Kuntoutussäätiön tutkimuksia 58.

Riikonen E, Vataja S (1998) Can (and should) we know when and where psychotherapy takes place? In I Parker (ed.) Deconstructing psychotherapy, 175-187. London: Sage Publications.

Riikonen E, Vataja, S (1999) Voimavarasuuntautuneet neuvonta- ohjaus- ja terapiamuodot. In J Lönnqvist et al. (eds.) Psykiatria, 667-674. Helsinki: Duodecim.

Riikonen E (2001) Henkinen hyvinvointi, voimanlähteet, kuntoutuminen. In T Kallanranta et al. (eds.) Kuntoutus, 86-93. Helsinki: Duodecim.

Riikonen E, Järvikoski, Aila (2001) Mielenterveysongelmat. Teoksessa T Kallanranta et al. (eds.) Kuntoutus, 162-172. Helsinki: Duodecim.

Riikonen E, Makkonen M (2005) Hyvinvointi ja runsauden kieli. In E Saarinen and RP Hämäläinen (eds.) Systeemiäly 2005, Helsinki University of Technology, Systems Analysis Laboratory, Research Reports B25, May 2005.

Kirjoja:

Riikonen E (1992) Ongelmakielestä kompetenssikieleen. Helsinki: Kuntoutussäätiön tutkimuksia 32. (väitöskirja)

Lehtinen V, Riikonen E, Lahtinen E (1997) Promotion of mental health on the European Agenda. Helsinki: Stakes

Riikonen E, Smith G M (1997) Re-Imagining therapy. London: Sage Publications. (In Finnish (1998) Inspiraatio ja asiakastyö. Tampere: Vastapaino).

Lahtinen E, Lehtinen V, Riikonen E ja Ahonen J (eds..) (1999) Framework for promoting mental health in Europe. Helsinki: Stakes.

Riikonen E, Makkonen M and Vilkkumaa I (2002) Hullun työn tauti. Tampere: Vastapaino

Riikonen E, Makkonen M and Smith G M (2004) Menestyjäluuseri: Runsaan elämän jäljillä. Helsinki: Kuntoutussäätiö.