30.9.05

Aiempi ja nykyinen toiminta

Toimimme / olemme toimineet seuraavilla alueilla:

 • kuntoutukseen, mielenterveyteen, sosiaalityöhön ja lastensuojeluun liittyvä työohjaus, koulutus ja konsultointi
 • voimavarasuuntautunut terapia, ohjaus ja neuvonta
 • lasten päiväkodit Espoossa (1998 - 2004)
 • ikääntyneiden pitkäaikastyöttömien kurssit ja kuntoutustarveselvitykset (1998-2000)
 • kyläneuvostoprojekti (1999-2000; Helsingin Pohjois-Haaga)
 • Nuorten toiminnalliset avokuntoutuskurssit (vuodesta 1999 alkaen)
 • Lasten ja nuorten voimalat (vuodesta 2000 alkaen)
 • hyvinvointia ja työhyvinvointia koskevat tutkimushankkeet (vuodesta 2000 alkaen)
 • tuettu oppisopimusprojekti, yhdessä Helsingin kaupungin oppisopimuskeskuksen kanssa (2001-2004)
 • erityiskouluprojektit (2001-2003)
 • Työelämän konsultaatiokeskus (vuodesta 2002 alkaen) ja muut tyhyvinvointihankkeet (1990-luvun lopulta)
 • ammatillisen työharjoittelun ohjaus Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijoille (vuodesta 2003)
 • erityistason psykoterapiakoulutus yhteistyössä Eeri Partnersin kanssa (2003-2006)